HR Databank

Externe inhuur, opleiding en primaire arbeidsvoorwaarden

Selecteer een gemeentegrootteklasse (aantal inwoners)

De Personeelsmonitor Gemeenten geeft ook inzicht in de ontwikkeling van externe inhuur, opleidingskosten en het gemiddelde bruto salaris bij gemeenten.


Externe inhuur als % van loonsom + externe inhuur | in < 20.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Alle gemeenten - - 19 18 14 11 10 11 12 15 16 17
< 20.000 - - 14 13 15 11 9 9 10 14 15 15

Percentage verdeling externe inhuur naar soort inhuur | alle gemeenten

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Beleidsgevoelige inhuur 22 16 13 16 22 12 - -
1.1 Interim-management 6 5 4 4 6 3 - -
1.2 Organisatie- en formatieadvies 6 2 3 2 3 3 - -
1.3 Beleidsadvies 8 7 5 8 10 6 - -
1.4 Communicatieadvies 2 3 1 2 3 1 - -
2 Beleidsondersteunende inhuur 24 27 19 18 26 11 - -
2.1 Juridisch advies 1 3 2 2 3 4 - -
2.2 ICT 19 21 14 12 17 2 - -
2.3 Accountancy 0 4 3 3 4 5 5 -
3 Inhuur ter ondersteuning van de bedrijfsvoering 54 57 68 66 53 76 - -
3.1 Uitzendkrachten - - 48 34 39 65 - -
3.2 Overige inhuur - - 20 31 14 12 - -
4.1 Uitzendkrachten - - - - - - 68 -
5.1 Payrolling - - - - - - 10 -
6.1 Detacheringsovereenkomsten - - - - - - 15 -
7.1 aanstellingen voor bepaalde tijd - - - - - - 4 -
8.1 ZZP’ers - - - - - - 3 -

Bestede opleidingskosten als % loonsom | in < 20.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Alle gemeenten - - 21 21 20 18 17 18 18 19 19 17
< 20.000 - - 22 20 23 17 16 16 16 18 21 14

Begrote opleidingskosten in euro's | in < 20.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Alle gemeenten - € 1.012 € 1.033 € 1.047 € 1.076 € 1.104 € 1.065 € 1.073
< 20.000 - € 927 € 814 € 908 € 958 € 1.044 € 1.060 € 1.037

Bestede opleidingskosten in euro's | in < 20.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Alle gemeenten € 998 € 928 € 866 € 947 € 965 € 987 € 1.050 € 1.003
< 20.000 € 946 € 851 € 738 € 807 € 794 € 893 € 1.034 € 961

Percentage stagiairs naar opleidingsniveau

Alle gemeenten

Gemeentegrootteklasse selectie

Legenda

  • VMBO
  • WO
  • HBO
  • MBO
  • Anders
Filter op jaar

Bruto maandsalaris naar leeftijd en geslacht (gecorrigeerd voor deeltijd)

Legenda

  • Man
  • Vrouw
Filter op jaar

Percentage medewerkers dat in de eindschaal zit | in < 20.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Alle gemeenten 708 736 739 765 784 779 750 728
< 20.000 706 732 752 780 787 792 769 744