HR Databank

Instroom, doorstroom & uitstroom

Selecteer een gemeentegrootteklasse (aantal inwoners)

Er zijn drie stromen die de omvang van de gemeentelijke bezetting bepalen: de instroom, de doorstroom en de uitstroom van werknemers. De instroom bestaat uit nieuwe medewerkers die door gemeenten worden aangetrokken. De doorstroom zijn medewerkers die van functie en/of afdeling zijn veranderd. Tot slot gaat het bij de uitstroom om werknemers die uit dienst treden bij gemeenten. De Personeelsmonitor analyseert jaarlijks deze stromen.


Instroom, doorstroom en uitstroompercentage | in < 20.000

Legenda

 • Alle gemeenten
 • ggk. selectie
Filter op jaar

Ontwikkeling instroompercentage | in < 20.000

Legenda

 • Alle gemeenten
 • ggk. selectie

Verdeling instroompercentage naar leeftijd en geslacht | alle gemeenten

Legenda

 • Man
 • Vrouw
Filter op jaar

Ontwikkeling doorstroompercentage | in < 20.000

Legenda

 • Alle gemeenten
 • ggk. selectie

Verdeling uitstroompercentage naar leeftijd en geslacht | alle gemeenten

Legenda

 • Man
 • Vrouw
Filter op jaar

Ontwikkeling uitstroompercentage

Legenda

 • Alle gemeenten
 • ggk. selectie

Aantal openstaande vacatures in aantal fte's | in < 20.000

Legenda

 • Alle gemeenten
 • ggk. selectie
Filter op jaar